Roy Glenn photo

Roy Glenn

Birth name:
Date of Birth:
12 March 1914 Pittsburg, Kansas, USA
Height: